ตุ๊กตายาง


 เราจำหน่ายสินค้าเราช่วยลดปัญหาต่างๆ ทางสังคม เพื่อครอบครัวที่มีปัญหาเรื่อง Sex ต่างๆ ช่วยคนพิการ คนติดเชื้อเอดส์ คนที่มีโรคติดต่อทางเพศ  โดยไม่ต้องไปแพร่เชื้อโรคให้กับผู้อื่นๆ ช่วยลดปัญหาการ โดนข่มขืน ผู้บริโภคควรพิจารณาก่อนใช้ตามความเหมาะสม เราไม่ต้องการให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าชมสินค้า เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสินค้าต่างๆ ที่เราจำหน่ายได้มีส่วนร่วมแก้ปัญหาต่างๆ  ขอขอบคุณทุกท่าน
 
คุณอายุมากว่า 20 ปี ใช่หรือไม่?
ใช่! | ไม่!